Restauratoren muurschilderingen
2010 St. Odulphuskerk Bakhuizen Koor

St. Odulphuskerk Bakhuizen
Conservatie 'Keim' schilderingen priesterkoor, Jacob Ydema 1935