Restauratoren muurschilderingen
2013 NH kerk Garmerwolde

Conservatie gewelfschilderingen NH kerk Garmerwolde

(in opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken)

 

 

 

 

De conservatiewerkzaamheden in de gewelven zijn voltooid; begin 2014 worden de laatste schilderingen en het pleisterwerk vanaf de kerkvloer geconserveerd.