Restauratoren muurschilderingen
Marcheren langs lacunes
Gehavende schilderingen door constructieproblemen in het gewelf.
 
Meer video's